Järn Fitting

Har du järnklubbor som är byggda till dig?

Ge dig själv de bästa förutsättningarna, med ett perfekt anpassat järnset. Järn-Custom Fitting är en process där vi tar hänsyn till såväl teknik som utrustning.

  • Vi specificerar faktorer som klubbornas längd, typ av skaft, dess vikt.
  • Vilken typ av klubbhuvud som passar just dig.

Vi har i vår studio en mycket stor mängd testklubbor som vi använder vid utprovningen resultatet blir ett perfekt, personligt anpassat järnset.
Vi hjälper dig också att avgöra hur ditt järnset bör komponeras – vilka järnklubbor som behövs i relation till metalwoods, hybridklubbor och wedgar.

Pris: Järn-Custom Fitting: 600 kr/ca 50 min.

Köper du ditt järnset hos oss drar vi av 600 kr på priset!