Wedge Fitting

Nyckeln till en bra score

En wedge fitting innebär att vi ser till att dina wedgar är optimalt anpassade till dig och din teknik, men också till de typer av banor som du vanligtvis spelar på.

  • Hur slår du bollen? Om du har en brant sving krävs det wedgar med mer bounce och med en flack sving mindre bounce.
  • Tenderar du att toppa eller duffa dina inspel?
  • Hur är standarden på ditt bunkerspel?

Vi ser till att wedgarna anpassas till din spelstil och till resten av ditt järnset. Med utgångspunkt från loft och slaglängd på din järnnia kan vi också avgöra vilka wedgar du behöver i din bag.

Vår målsättning är att ”upp och i” ska bli en naturlig del av ditt spel.

Pris: Wedge-Custom Fitting: 600 kr/ca 40 min.

Om du köper wedgar hos oss drar vi av 200 kr/wedge från priset!